මිල වැඩිකළ කිරිපිටි සමාගම්වලට නඩු.

Wednesday, 09 October 2013 - 19:36

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94.කිරිපිටි මිල ඉහළ දැමූ සමාගම්වලට එරෙහිව ඉදිරියේදී නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය පවසනවා. එහි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ජේ.එම්.ඒ. ඩග්ලස් කියා සිටියේ වැඩි මිලට අලෙවිකරන කිරිපිටි අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා මෙම සතියේදී වැටලීම් ආරම්භ කරන බවයි.