සංචාරක ආගමනය තව තවත් ඉහළට.

Saturday, 12 October 2013 - 14:49

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ දී සියයට 26.2කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා. එහිදී ඉන්දියානු සංචාරකයන්ගේ ආගමනය සියයට 30කින් වර්ධනය වී ඇති අතර, දකුණු ආසියාතික කලාපීය සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම සියයට 31කින් ඉහළ ගියා. ඉන්දීය රුපියලේ අගය පහත වැටීම හේතුවෙන් ඉන්දියානුවන්ට වෙනත් රටවල සංචාරය මිල අධිකවීම නිසා ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකාව සිය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස තෝරාගෙන ඇති බව සදහන්. මාලදිවයිනෙන් පැමිණි සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව ද සැප්තැම්බරයේ සියයට 34.5කින් ඉහළ ගියා. බටහිර යුරෝපීය සංචාරක ආගමනය සියයට 42.2කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ වසරේ මුල් මාස 9 තුළ ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ සංචාරකයන් හය ලක්ෂ 93,772 පැමිණ ඇති අතර, වර්ධනය සියයට 15.5ක්.