පොලී අනුපාතික පහළට.

Tuesday, 15 October 2013 - 9:42

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව විසින් වාණිජ බැංකු සමඟ ගනුදෙනු සඳහා පවත්වාගෙන යනු ලබන පොලී අනුපාතික ඒකක 50කින් පහත හෙලීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ප්‍රති මිලදී ගැනීම් අනුපාතිකය සියයට 6.5ක් වන අතර ප්‍රති විකුණුම් අනුපාතිකය සියයට 8.5ක් වනු ඇති. මහබැංකු මූල්‍ය මණ්ඩලය ඊයේ (14) ගනු ලැබූ මෙම තීරණය වහාම ක්‍රියාත්මක වන බවයි මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළේ. නව සංශෝධනය ඇතුළත් මහබැංකුවේ නවතම මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය අද නිකුත් කෙරුණු අතර ඒ මගින් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ උද්ධමනය පසුගිය වසර 4 හමාරක කාලයක සිට සියයට 10කට අඩු මට්ටමින් පවතින බවයි.