අපනයන 10% වර්ධනයක්.

Tuesday, 22 October 2013 - 13:32

%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1+10%25+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

මේ වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී මෙරට අපනයනයන් සියයට 10.7කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා. ඩොලර් මිලියන 917.8ක් වටිනා භාණ්ඩ හා සේවා අගෝස්තුවේදී අපනයනය කෙරුණු අතර ආනයන වියදම ඩොලර් බිලියන 1.6 දක්වා සියයට 7.7කින් පහත වැටී තිබෙනවා. අගෝස්තු මාසයේ දී තේ අපනයන ආදායම සියයට 49.3කින් ඉහළ ගිය අතර, ඇඟලූම් අපනයනයෙන් ලැබූ ආදායම ඩොලර් මිලියන 366.5ක්. ආනයන වියදම් පහත වැටුණ ද පාරිභෝගික භාණ්ඩ ආනයනය සියයට 18.6කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අගෝස්තු මාසයේ දී විදේශ රැකියාවල නිරත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ලැබුණු විනිමය ආදායම ඩොලර් මිලියන 570ක්.