2015 දී වත් මන්නාරමෙන් තෙල් ලැබෙයි ද?

Saturday, 26 October 2013 - 7:56

2015+%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%AF%3F

මිල ගණන් සම්බන්ධයෙන් ලක් රජය සමඟ පැවැත්වෙන සාකච්ඡා කඩිනමින් අවසන් වුවහොත් මන්නාරම් බොක්කේ තෙල් ගවේෂණ කටයුතුවල ක්ෂේත්‍ර සංවර්ධනය 2015 වසරේ දී ආරම්භ කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි ඉන්දීය කෙයාන් සමාගම පවසනවා. ක්ෂේත්‍ර සංවර්ධනයේ දී සිදුවන්නේ තෙල් හෝ ස්වභාවික වායු කැණීම සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සකස් කිරීමයි. මුහුදේ තෙල් ගවේෂණය සඳහා එම පහසුකම් සැකසීම දුෂ්කර වීම හේතුවෙන් ඒ සඳහා වසර දෙකක් හෝ තුනක් ගත වනු ඇති.

 

කෙයාන් ඉන්දීය සමාගම විසින් මන්නාරම් බොක්කේ කණින ලද ගවේෂණ ළිං දෙකකින් ස්වභාවික වායු හමුවුණා. ඩොරාඩෝ සහ බැරකුඩා ලෙස නම් කෙරුණු එම එම ගවේෂණ ළිං පමණක් නොව ඒ ආසන්නයේ කණිනු ලබන තවත් ළිං වලින් ස්වභාවික වායු නිෂ්පාදනය කළ හැකි දැයි කෙයාන් සමාගම සොයා බලනු ඇති.

 

ඒ අනුව වසර 2017 හෝ 2018 වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වභාවික වායු නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි.