ව්‍යාපාර සඳහා දකුණු ආසියාවේ සුදුසුම රට ශ්‍රී ලංකාව.

Wednesday, 30 October 2013 - 20:21

%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80.


 

ව්‍යාපාර සඳහා දකුණු ආසියාවේ සුදුසුම රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රේණිගත වී තිබෙනවා. පසුගිය වසරේ ජුනි මාසයේ සිට මෙම වසරේ ජුනි මාසය දක්වා ලෝක බැංකුව විසින් සිදුකෙරෙනු වර්ගීකරණයකදීයි මේ බව හෙළි වී ඇත්තේ. ව්‍යාපාර සඳහා දකුණු ආසියාවේ සුදුසුම රට ලෙස මීට පෙර මාලදිවයින ශ්‍රේණිගත වී තිබුණා. කෙසේ වෙතත්, ලෝක බැංකුවේ මෙම වාර්තාවට අනුව ලෝකයේ සියලූ රටවල් සැලකීමේදී ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව ඇත්තේ 85 වන ස්ථානයයි.

\r\n