රිෆ්ලෙක්ෂන් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය 13 ඇරඹේ.

Monday, 04 November 2013 - 12:58

%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%86%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%94%E0%B7%86%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1%E0%B6%BA+13+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A.
පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සමගාමීව පැවැත්වෙන වෙළඳ සංචාරක සහ ආයෝජන ප්‍රදර්ශනය මේ මස 13 වැනිදා ආරම්භ වනවා. රිෆ්ලෙක්ෂන් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා ලෙස නම් කර ඇති මෙම ප්‍රදර්ශනය මේ මස 17 වැනිදා දක්වා බත්තරමුල්ල පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය අභියසදී පැවැත්වෙනු ඇති. මෙම ප්‍රදර්ශනයට අපනයන සමාගම් 300 ක් පමණ සහභාගි වන අතර සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් 200 ක් පමණ එක්වනවා.