ආනයනික අර්තාපල්, ලොකු ළූණු සහ රතු ළූණු බදු පහළට.

Saturday, 16 November 2013 - 15:52

%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%85%E0%B7%96%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%85%E0%B7%96%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.
හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අර්තාපල්, ලොකු ළූණු සහ රතු ළූණු සඳහා පවත්නා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද අඩු කිරීමට මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ආනයනික අර්තාපල් කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා බද්ද රුපියල් 30 කින් ද, ලොකුළූණු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා රුපියල් 25ක් ද සහ රතුළූණු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා රුපියල් 10 කින් ද බදු අඩුකර ඇති බවයි එම අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ. ඉදිරි උත්සව සමයේදී පාරිභෝගිකයින්ට සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ මෙම භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව සැලසීම මෙහි අරමුණ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

---------------------------------------------------------------------------------------
හෙට සිට ආනයනික අර්තාපල්, ලොකුළූණු සහ රතුළූණු බදු පහතට.

හෙට (17) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආනයනික අර්තාපල්, ලොකුළූණු සහ රතු ළූණු බදු අඩු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ආනයනික අර්තාපල් කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා බද්ද රුපියල් 30 කින් ද, ලොකුළූණු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා රුපියල් 25 ක් ද සහ රතුළූණු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා වන බද්ද රුපියල් 10 කින් ද අඩුකර ඇති බව මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළා.


තේ මිල මැයි මාසයේ ඉහළට
Saturday, 06 June 2020 - 13:59

පසුගිය මැයි මාසයේ මෙරට තේ කිලෝග්‍රෑමයක සාමාන්‍ය මිල රුපියල්... Read More

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ලබන 10 වන දා
Saturday, 06 June 2020 - 8:39

රුපියල් මිලියන 23,000 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක්... Read More

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පහතට
Friday, 05 June 2020 - 8:16

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේදී සුළු වශයෙන් පහත... Read More