විදේශ බලපෑම්වලින් ආර්ථිකය රැක ගන්න. - IMF

Wednesday, 20 November 2013 - 13:02

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.+-+IMF
මෙරට ආර්ථිකය බාහිර අවදානම්වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල පවසනවා. එමෙන්ම, මෙරට ව්‍යාපාරික පරිසරය වැඩිදියුණු කල යුතු බවයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජ්‍ය කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ න ඕයුකී ෂිනොහාරා ප්‍රකාශ කළේ. ශ්‍රී ලංකාව දැන් උද්ධමනය පාලනය කරමින්, විනිමය ස්ථාවරව පවත්වා ගනිමින් ආර්ථික වර්ධනයක් ලබමින් සිටිනවා.

 

එමෙන්ම ඉදිරි වසරේදී අයවැය පරතරය තවදුරටත් අඩු කිරීමට ලක් රජය කැපවී සිටින බවයි මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධානියා සඳහන් කළේ. මෙරට ආර්ථිකයට නුදුරේ එල්ල විය හැකි අවදානමක් නොමැති වුවත්, ඉහළ ඩොලර් පොලී අනුපාතික සහ වානිජ ණය හා එක්වූ නව විදේශ ණය බර යම් බලපෑමක් ඉටු කළ හැකියි. මේ නිසා ශ්‍රී ලංකාව මූලික ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ශක්තිමත් කිරීම වැදගත් වන බව මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජ්‍ය කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා පෙන්වා දෙනවා.