පොලී අනුපාත වෙනස් නොවේද?

Sunday, 08 December 2013 - 8:09

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%3F
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලය මගින් ලබන සඳුදා සිදුකිරීමට නියමිත මුල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ඇගයීමේදී පොලී අනුපාතිකවල වෙනසක් සිදු නොවනු ඇතැයි ආර්ථික විචාරකයන් පෙන්වා දෙනවා. පසුගිය ඔක්තෝම්බරයේදී මහ බැංකුව මගින් ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික ඒකක 50 කින් පහත හෙළනු ලැබුවේ ආර්ථික වර්ධනයට හිතකාමීවන ලෙසයි. පසුගිය වසරේ දෙසැම්බරයේ සිට මේ වනවිට මහ බැංකුව විසින් ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික ඒකක 125 කින් පහත හෙළා තිබෙනවා. ඊට අමතරව වානිජ බැංකු සඳහා මූල්‍ය සංචිත අනුපාතද පසුගිය ජූලි මාසයෙන් පසු පහත හෙළනු ලැබුවා. මේ වසරේදී සියයට 7 යි දශම දෙකක ආර්ථික වර්ධනයක් ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂා කරන අතර පසුගිය වසරේ ආර්ථික වර්ධනය වූයේ සියයට 6.4 ක්.