විනිශ්චය පැත්තකට දමා හැකියාවන් පෙන්වූ සරාගී ජෙනිෆර්

Friday, 20 March 2015 - 16:03

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%93+%E0%B6%A2%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A
විනිසුරු මඩුල්ලේ කාර්ය වන්නේ ඇමරිකා අයිඩ්ල් වේදීකාවට පැමිණෙන හැකියාවන්ගෙන් පරිපූර්ණ ගායක ගායිකාවන්ව විනිශ්චය කිරීමයි.නමුත් ඇමරිකා ගායිකාවකවන සරාගී ජෙනිෆර් කවුරුත් නොසිතනා විලාසිතා මවමින් ගීතයක් ගායනා කළාය. ඇය  \"Feel the Light\"  ගීතය වේදිකාව මත ගායනා කිරීම සැබවින්ම චමත්කාර දර්ශණයකි.


සුශාන්ත් සිං රාජ්පුත්ගේ මරණයෙන් පසු එළියට ආ අන්තිම කැමැත්ත
Monday, 22 June 2020 - 18:09

සුශාන්ත් සිං රාජ්පුත් සියදිවි හානිකරගැනීමේ සිද්ධියත් සමඟ... Read More