කිම් සොයුරියන්ගේ අමුතු ඇඳුම්

Sunday, 12 April 2015 - 13:50

%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
ජාත්‍යන්තරයේ අතිශය ජනප්‍රියටපත් ඇමෙරිකාවේ කිම් කාර්ඩේෂියන් සහ ඇයගේ  බාල සොයුරිය ක්ලෝයි කාර්ඩේෂියන් පුවත් මවන්නියන් බව ලෝකයාම දන්නා දෙයක්.
මේ දෙදෙනා  ආර්මෙනියාවේ පැවති යුධ අනුස්මරණ උත්සවයකට සහභාගී වෙලා..  අක්කා  නිල්  වෙනකොට නඟා රතු වෙලා .. බලමුකෝ හැටි ...\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"