සියල්ල අමතක නැටිල්ල

Thursday, 05 May 2016 - 11:35

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD
Richa Chadda ඉන්දියාවේ සුරුපිනියන් අතර තරඟකාරීත්වයක් ඇති කළ සරාගී රංගන ශිල්පිනියක්.

ඇයගේ රංගනයෙන් හැඩ වන අපූරු නිර්මාණයක් ළඟදීම ඔබට දැකගන්නට ලැබෙනවා.

නිර්මාණයේ නම CABARET.

එහි පූර්ව ප්‍රචාරක පටයට මේ දිනවල පවතින ඉල්ලුම නිර්මාණයටත් විශාල බලපැමක ඇති කරනු ඇති බවට විචාරකයින් මත පල අකර තිබෙනවා.

ඒ ප්‍රචාරක පටය පහතින්.