මිලියන ගණනක් නැරඹූ ආදරවන්තයින්ට හැදුණු අමුතු නිර්මාණය මෙන්න

Friday, 16 September 2016 - 7:38

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%96+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
එළඹෙන වසරේ ආදරවන්තයින්ගේ දිනයට ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ කරන නවතම චිත්‍රපටයේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය පසුගියදා අන්තර්ජාලයට නිකුත් වූවා.

Fifty Shades Darker නම් වූ එම නිර්මාණය Dakota Johnson, Jamie Dornan, Hugh Dancy, රංගනයෙන් හැඩ කරනවා.

James Foleyගේ අධ්‍යක්ෂණයක් වන එම නිර්මාණයේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය පහතින් නරඹන්න.