මේ සතියේ මහා සුපිරි තරු සංග්‍රාමයට මායන්ස් සමඟ සූර්යන්ස් සූදානම් - මිලියන විස්සකට අධික තෑගි දිනා ගැනීමට ඔබත් සූදානම් වන්න

Monday, 31 October 2016 - 13:26

%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+-++%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%91%E0%B6%9C%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
ශ්‍රී ලාංකේය ටෙලිවිෂන් වංශ කතාවේ අති සුවිශේෂවූ පරිච්ඡේදයක් සනිටුහන් කරන, අහස් වියනේ තරු අතර මහා සංග්‍රාමය Hiru MegaStars එළඹෙන සතියේ සංග්‍රාමයට මායන්ස් සමඟ සූර්යන්ස් සූදානම්.

සෑම සෙනසුරාදා දිනකම රාත්‍රී 8.30ට හිරුTV වෙතින් පිදෙන ඒ සුපිරි අත්දැකීම රසවිඳින අතරතුර ලංකාවේ ප්‍රථම වරට එළඹෙන සෑම විරාමයකදීම කැමතිම කණ්ඩායමට මනාපය ලබා දීමෙන් ප්‍රේක්ෂක ඔබටත් මිලියන විස්සකට අධික තෑගි දිනා ගැනීමේ සුවිශේෂ අවස්ථාවක් හිමිවනවා.

www.hirumegastars.lk වෙත පිවිසීමෙන්  ඔබටත් මේ පිලිබඳ වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට පුළුවන්.

පසුගිය සතියේ Hiru MegaStars ශාක්‍යන්ස් සමඟ රාවන්ස් මහා සංග්‍රාමයේ ආකර්ෂණීය අවස්ථා මෙතැනින් නරඹන්න