51වැනි උපන්දිනයට ශාරුක් රසිකයන් සමඟ එක් වූ හැටි මෙන්න

Wednesday, 02 November 2016 - 11:20

51%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
සුපිරි බොලිවුඩ් නළු ශාරුක් ඛාන්ගේ 51 වැනි උපන් දිනය යෙදී ඇත්තේ අදටයි.

තම සුපිරි වීරයාගේ උපන්දිනයට සුභපැතුම් එකතු කරන්නට ඊයේ රාත්‍රියේ ඔහුගේ රසිකයන් අති විශාල ප්‍රමාණයක් ඔහුගේ නිවස ඉදිරිපිටට පැමිණ සිටියා.

එම අවස්ථාවේ තම ඉහළ මාලයේ සිට ශාරුක් තම රසිකයන් සමඟ සතුට හුවමාරු කරගත් අයුරු පහතින්.