හොලිවුඩ් රත් කළ Scarlettගේ අලුත්ම වීඩියෝව මෙන්න

Tuesday, 15 November 2016 - 10:14

%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+Scarlett%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
Ghost in the Shell චිත්‍රපටයේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය මේ වන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත්වී තිබෙනවා.

මෙම නිර්මාණයේ ප්‍රධාන චරිතය රංගනයෙන් හැඩ කරන්නේ හොලිවුඩ් සුපිරි තාරකාව Scarlett Johansson විසින්.

පසුගියදා නිකුත්වූ එම චිත්‍රපටයේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය පහතින්.