සුපිරි ක්‍රිකට් තරුව කාන්තාවකගේ ස්මාර්ට් දුරකථනය රැගෙන කළ දේ

Wednesday, 28 December 2016 - 9:55

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
කාන්තාවක් ක්‍රීඩාගාරයේ සිටින අවස්ථාවේ ඇය අසලට පැමිණෙන Ben Stokes සමඟ ඡායාරූපයක් ගැනීමට උත්සහ කරනවා.

කෙසේ නමුත් ප්‍රීතියෙන් සිටි ඇයට සෙල්ෆි ඡායාරූපය නිවැරදිව ලබාගන්නා ආකාරය පිළිබඳව පුහුණුවකුත් ලැබෙනවා.

එම අපුරු අවස්ථාව සමාජ මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුනේ මේ අයුරින්.