ජනකාන්ත ජනප්‍රිය කලා තරු රැසක් පායන හිරු සිහින රැයක් With LUX ටෙලිවිෂන් ප්‍රාතිහාර්යය 31 රෑ 7.30 සිට හිරු ටීවී වෙතින්

Monday, 30 December 2019 - 18:49

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+With+LUX+%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B6%BA+31+%E0%B6%BB%E0%B7%91+7.30+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%A7%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ජනකාන්ත ජනප්‍රිය කලා තරු රැසක් පායන " හිරු සිහින රැයක් With LUX "ටෙලිවිෂන් ප්‍රාතිහාර්යය 31 රෑ 7.30 සිට හිරු ටීවී වෙතින්

සුශාන්ත් සිං රාජ්පුත්ගේ මරණයෙන් පසු එළියට ආ අන්තිම කැමැත්ත
Monday, 22 June 2020 - 18:09

සුශාන්ත් සිං රාජ්පුත් සියදිවි හානිකරගැනීමේ සිද්ධියත් සමඟ... Read More

වසර 40කට පසු ඔස්කාර් සම්මාන උළෙල කල් දැමේ
Tuesday, 16 June 2020 - 10:04

ලෝක සිනමාවේ විශාලතම සිනමා සම්මාන රාත්‍රිය ලෙස සැලකෙන ඔස්කාර්... Read More