ජයටම ගත් සංගීත්ගේ පුතු කෞෂාන් සහ විමුක්තිගේ විවාහ උත්සවය

Thursday, 16 January 2020 - 11:06

%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9E%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B6%BA
සංගීත් විජේසූරියගේ ආදරණීය පුතු කෞෂාන් විජේසූරිය ඊයේ දවසේ විවාහ දිවියට පිවිසුණා.

ඔහුගේ අතිනත ගෙන තිබුනේ කාලයක් ඔහුගේ ආදරවන්තිය වූ විමුක්ති.

කලාකරුවන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති එම මංගල උත්සවයේ ඡායාරූප පෙළක් පහතින්.

\"\" \"\" \"\" \"\" \"\"  \"\"

(ඡායාරූප උපුටාගැනීම - සමාජ මාධ්‍ය)