නාමල්, සිය පුතු සමග සිටින පළමු ඡායාරූපය මෙන්න

Wednesday, 16 September 2020 - 9:23

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A%2C+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ, පිය පදවිය ලැබු පසු සිය ආදරණීය පුතණුවන් සමඟින් සිටින ඡායාරූපය මේ වන විට ඔහු සිය instagram ගිණුමේ පළ කර තිබෙනවා.
 
එම  ඡායාරූපය පහතින් .....

\"\"