94 වන ඔස්කාර් සම්මාන උළෙල ඇරඹේ (වීඩියෝ)

Monday, 28 March 2022 - 8:33

94+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%8B%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%BD+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
94 වන ඔස්කාර් සම්මාන උළෙල ලොස් ඇන්ජලිස් හි දී මේ වනවිට පැවැත්වෙනවා.

මෙවර ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේදී කාණ්ඩ 23 ක් යටතේ සම්මාන ප්‍රදානය කිරීමට නියමිත බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.

ජේන් කැම්පියොන් ගේ ද පවර් ඔෆ් ද ඩෝග් චිත්‍රපටය මෙවර සම්මාන උළෙලේ දී ක්‍ෂේත්‍ර 12 ක් සඳහා සම්මානයට නිර්දේශ වී ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.

හොඳම චිත්‍රපටය සඳහා චිත්‍රපට 10 ක් නිර්දේශ වී තිබෙනවා.