සුරූපී බොලිවුඩ් නිලි ආලියා Gucci එක්ක මොකද මේ කරන්න යන අලුත් වැඩේ

Saturday, 20 May 2023 - 19:52

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%E0%B7%93+%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+Gucci+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B6%AF+%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%9A
Gucci Cruise 2024 විලාසිතා දැක්ම මේ වෙනකොට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ සන්නාමයක් වෙන මෙහි එළබෙන වසර සඳහා වන විලාසිතා මෙලෙස එලි දක්වා තිබුනා.

එහිදී ආලියා බාත් සුප්‍රසිද්ධ ඉන්දීය තරුව එහි සන්නාම තානාපතිනියක් ලෙස මෙවර එක්වෙනවා.