අවුරුදු 1,300ක් ගලේ ඇනලා තිබූ ප්‍රංශ මැජික් කඩුව අතුරුදන්

Thursday, 04 July 2024 - 15:55

%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+1%2C300%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%B1%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%82%E0%B7%81+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ගල් බිත්ති විවරයක සිර කර තිබූ ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුත් පුරාණ අසිපතක් අතුරුදන්ව ඇති බව ප්‍රංශ මාධ්‍ය පවසනවා.

වසර 1,300ක් පුරා මෙම අසිපත එම ගල් බිත්තියේ සිරවී තිබූ බවද සඳහන්.

එමෙන්ම එම කඩුව ඉතා මුවහත්ව තිබූ බවද විදෙස් වාර්තාවල දැක්වෙනවා.

මෙම අසිපත රඳවා තිබී ඇත්තේ, අඩි 100ක් පමණ ඉහළකින්.

එරට ආතර් රජුගේ ‘එස්කැලිබර්’ මැජික් අසිපත සිහිගන්වන, ‘ඩුරන්ඩල්’ අසිපත යනුවෙන් හැඳින්වෙන මෙම අසිපත ප්‍රංශ සාහිත්‍යයේ සඳහන් අසිපතක් බවද සඳහන්.