හිත ඇත්නම් පත කුඩා ද? CHOGM - 2013

Monday, 11 November 2013 - 15:08

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%3F+CHOGM+-+2013
පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සමගාමීව පැවැත්වෙන පොදුරද තරුණ සමුළුව ඊයේ හම්බන්තොට දී ආරම්භ කෙරුණා. එහිදී වෙනස්කම් සහිත පිරිසක් ඉදිරිපත් කළ රංගනයක් පහතින් දැක්වෙනවා.

හැමෝම ආදරේ කරන පුංචි ඩිම්පල් කෙල්ලටත් කොරෝනා වැළඳිලාද - බුකියම කැළඹූ කතාවේ ඇත්ත නැත්ත මෙන්න - (Photos)
Monday, 23 March 2020 - 11:37

හැමෝම ආදරේ කරන පුංචි ඩිම්පල් කෙල්ලටත් කොරෝනා වැළඳිලාද - බුකියම... Read More