ජා.නි.පෙට වෙලා තියන දේ

Sunday, 10 December 2017 - 20:26

%E0%B6%A2%E0%B7%8F.%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නියෝජ්‍ය නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරකුමාර දිසානායකගෙන්.