යාල්දේවියේ හමුදා ට්‍රක් රථයක් ගැටී සෙබළුන් පස්දෙනෙකු මියයයි දෙදෙනෙකුට බරපතලයි

Wednesday, 26 June 2019 - 10:25