கொழும்பு பங்குச் சந்தை நிலவரம்

Tuesday, 08 October 2019 - 20:32

%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் இன்றைய கொடுக்கல் வாங்கல் நிறைவில் அனைத்து பங்கு விலைச் சுட்டெண் 5738.90 ஆகக் காணப்பட்டது.