சிறைச்சாலையில் இருந்து மீட்கப்பட்ட தொலைபேசி...

Monday, 02 December 2019 - 17:46

%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F+%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF...
போதை பொருள் வர்த்தகரான கஞ்சிபானி இம்ரான் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த காலி-புஸ்ஸ சிறைச்சாலையில் இருந்து கையடக்கத்தொலைபேசி ஒன்று மீட்க்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

குறித்த சிறைச்சாலையை சோதணை செய்யும் போதே இந்த தொலைபேசி மீட்க்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த நபர் தொலைபேசியை கதவு ஜன்னல்களில் மறைத்து வைத்திருந்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது.