நவீன தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக சேனா படைப்புழு ஒழிப்பு நடவடிக்கை

Tuesday, 03 December 2019 - 8:06

%E0%AE%A8%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%A9+%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%8A%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%95+%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%A9%E0%AE%BE+%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AF%81+%E0%AE%92%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+%E0%AE%A8%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
சேனா படைப்புழுக்களை ஒழிக்கும் நடவடிக்கையில் விவசாய திணைக்களம் ஈடுபட்டு வருகின்றது.

உலக உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பின் அனுசரணையுடன் நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் திட்டத்தை விவசாய திணைக்களம் தற்போது ஆரம்பித்துள்ளது.

இந்நிலையில், பல்வேறு பிரதேசங்களிலுள்ள சேனா படைப்புழுக்களினை இனங்காணும் நடவடிக்கையில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஈடுபடவுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.