நிலானி ரத்னாயகவின் மூலமாக மற்றுமொரு தங்கப்பதக்கம் இலங்கைக்கு...

Tuesday, 03 December 2019 - 11:06

%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BF+%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%95+%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81+%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81...
13வது தெற்காசிய விளையாட்டுத் போட்டிகளில் பெண்களுக்கான 1500 மீற்றர் ஓட்டப்போட்டியில் இலங்கை வீராங்கனை நிலானி ரத்னாயக தங்கப்பதக்கத்தை வென்றுள்ளார்.