சுவிஸ் தூதரக விவகாரம்- இன்றும் பல்வேறு கருத்துக்கள்

Monday, 09 December 2019 - 20:28

%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%95+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D-+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
சுவிட்சர்லாந்து தூதரகத்தில் பணிபுரிந்த பெண் அதிகாரி தாக்கப்பட்ட சம்பவத்துடம் தொடர்புடைய பல்வேறு தரப்பினரின் கருத்துக்கள் இன்றும் இவ்வாறு பதிவாகின.