திருமணமான உலக அழகி கெரோலின் ஜூரி நாடு திரும்பினார்

Tuesday, 10 December 2019 - 7:16

%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%89%E0%AE%B2%E0%AE%95+%E0%AE%85%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%95%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%9C%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%BF+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81+%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
திருமணமான உலக அழகியாக முடிசூட்டப்பட்ட கெரோலின் ஜூரி இன்று அதிகாலை நாடு திரும்பியுள்ளார்.

கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் இவருக்கு மகத்தான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டதாக எமது ஹிரு செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.