18 நாட்களுக்கு பின்னர் வெளியேறிய ராஜித்த

Tuesday, 14 January 2020 - 7:25

18+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜித்த சேனாரத்தன 18 நாட்களுக்கு பின்னர் நாரஹேன்பிட மருத்துவமனையில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.