வெளியேறிய ராஜித்த

Tuesday, 14 January 2020 - 16:14

%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF++%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4+
குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தில் வாக்கு மூலம் வழங்க முன்னிலையான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜித்த சேனாரத்ன  மூன்று மணித்தியாலங்களின் பின்னர் வெளியேறினார்.