57 பேர் உயிரிழப்பு

Tuesday, 14 January 2020 - 16:49

57+%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+
கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் பாக்கிஸ்தனுக்கு உரித்தான பிரதேசத்தில் பனி சரிந்து 57 பேர் வரையில் உயிரிழந்துள்ளனர்.