இந்த வாரம் உங்கள் ஹிரு தொலைக்காட்சியில்... “காதலும் கடந்து போகும்” திரைப்படம்

Tuesday, 14 January 2020 - 16:09

%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4+%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%89%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%B9%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81+%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D...+%E2%80%9C%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E2%80%9D+%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
வேலை தேடும் ஹீரோயினுக்கும், எந்த வேலையும் தெரியாத ஹீரோவுக்கும் நடுவில் கிராஸ் ஆகும் காதலின் கதை.

மை டியர் டெஸ்பெரடோ என்ற கொரிய படத்தின் ரீமேக்காக வந்திருக்கிறது காதலும் கடந்து போகும் திரைப்படம்.

எதிர்வரும் சனிக்கிழமை பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு... உங்கள் அபிமான ஹிரு தொலைக்காட்சியில்...