ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க கைது

Tuesday, 14 January 2020 - 18:26

%E0%AE%B0%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9C%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95++%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%81+
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாதிவெல பகுதியில் உள்ள வீட்டில் வைத்து கொழும்பு குற்றத்தடுப்பு பிரிவினரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.