மசாஜ் நிலையமாக இயங்கிய பாலியல் விடுதிகள்- 57 பேர் கைது

Saturday, 18 January 2020 - 14:59

%E0%AE%AE%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%95+%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-+57+%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%81
மசாஜ் நிலையம் என்ற போர்வையில் கொழும்பு மற்றும் அதனை அண்மித்த பகுதிகளில் இயங்கி வந்த 25 பாலியல் விடுதிகளை காவல்துறையினர் சுற்றி வளைத்துள்ளனர்.

மேற்படி சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கையின் போது 57 பேர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.