சுற்றுலாத்துறையை ஊக்குவிப்பதற்கான சட்டமூலம் விரைவில்...

Monday, 27 January 2020 - 13:04

%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%88+%E0%AE%8A%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D...
சுற்றுலாதுறையை ஊக்குவிப்பதற்கான தேசிய செயற்திட்டம் அடங்கிய சட்டமூலம் ஒன்றை முன்வைக்கவுள்ளதாக அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க தெரிவித்துள்ளார்.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஸவின் நாட்டை கட்டியெழுப்பும் சிறந்த இலக்கு என்ற எண்ணகருவிற்கு அமைய இந்த செயற்திட்டம் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

2 ஆயிரத்து 30 ஆம் ஆண்டில் 6 மில்லியன் சுற்றுலா பயணிகளை உள்ளீர்த்து 10 பில்லியன் ரூபா வருமானத்தை ஈட்டுவதே இந்த செயற்திட்டத்தின் இலக்காகும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.