வெளிவிவகார அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள செய்தி..

Monday, 27 January 2020 - 16:10

%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0+%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF..
சீனாவில் உள்ள எந்த ஓர் இலங்கை பிரஜையும் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெளிவிவகார அமைச்சு இதனை தெரிவித்துள்ளது.