இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

Wednesday, 12 February 2020 - 19:26

%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AF+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 55 சதம் விற்பனை பெறுமதி 183 ரூபா 22 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 231 ரூபா 58 சதம். விற்பனை பெறுமதி 238 ரூபா 80 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 194 ரூபா 63 சதம் விற்பனை பெறுமதி 201 ரூபா 32 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 182 ரூபா 88 சதம். விற்பனை பெறுமதி 189 ரூபா 13 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 19 சதம் விற்பனை பெறுமதி 138 ரூபா 71 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 119 ரூபா 56 சதம். விற்பனை பெறுமதி 124 ரூபா 58 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 128 ரூபா 83 சதம். விற்பனை பெறுமதி 132 ரூபா 08 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 62 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 68 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 54 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 481 ரூபா 25 சதம், ஜோர்தான் தினார் 255 ரூபா 88 சதம், குவைட் தினார் 596 ரூபா 78 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 82 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 37 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 39 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.