6 பேர் மீண்டும் விளக்கமறியலில்

Friday, 14 February 2020 - 11:35

6+%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+
ஷங்ரில்லா விருந்தகத்தில் தாக்குதல் நடத்திய குண்டுதாரியின் தந்தை உள்ளிட்ட 6 பேர் எதிர்வரும் 28 ஆம் திகதி வரை மீள விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.