கொழும்பு பங்கு சந்தை உயர்வு

Saturday, 23 May 2020 - 8:12

%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88+%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%81
கொழும்பு பங்குச்சந்தையின் இன்றைய பரிவர்த்தனை நடவடிக்கைகள் உயர் தன்மையில் நிறைவடைந்துள்ளன.

s&p sl20 பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் இறுதியில் 2034.38 என பதிவாகியது.

பங்குச் சந்தை நேற்று தொடர்ச்சியாக மூன்று நாட்களுக்கு ரூ .2 பில்லியனுக்கும் அதிகமான வருவாயைப் பதிவு செய்தது.

இந்நிலையில், அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதியானது 188.81 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.