தம்புள்ளை காய்கறி விவசாயிகளின் குற்றச்சாட்டு

Saturday, 23 May 2020 - 13:29

%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%88+%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B1%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81
தாம் இன்னமும் உர பற்றாக்குறை பிரச்சினைகளுக்கு முகங்கொடுத்து வருவதாக தம்புள்ளை காய்கறி விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதன் காரணமாக அறுபடை குறைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, உரங்களைப் பெறுவதற்கு பல நாட்கள் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளதாக எமது ஹிரு செய்திப் பிரிவிற்கு தெரிவித்தனர்.