இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Tuesday, 07 July 2020 - 19:04

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 183 ரூபா 53 சதம் விற்பனை பெறுமதி 188 ரூபா 13 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 228 ரூபா 47 சதம். விற்பனை பெறுமதி 236 ரூபா 38 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 206 ரூபா 49 சதம் விற்பனை பெறுமதி 214 ரூபா 12 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 193 ரூபா 39 சதம். விற்பனை பெறுமதி 201 ரூபா 7 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 43 சதம் விற்பனை பெறுமதி 139 ரூபா 97 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 126 ரூபா 39 சதம். விற்பனை பெறுமதி 132 ரூபா 64 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 130 ரூபா 85 சதம். விற்பனை பெறுமதி 136 ரூபா 21 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 69 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 76 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 49 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 492 ரூபா 95 சதம், ஜோர்தான் தினார் 262 ரூபா 15 சதம், குவைட் தினார் 603 ரூபா 86 சதம், கட்டார் ரியால் 51 ரூபா 4 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 49 ரூபா 55 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 50 ரூபா 60 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.


கொழும்பு பங்கு சந்தை நடவடிக்கை
Wednesday, 05 August 2020 - 19:51

கொழும்பு பங்கு சந்தையின் பரிவருத்தனை நடவடிக்கை இன்று மதியம்... Read More

வெளிநாட்டு பயணிகளை ஈர்க்கும் விசேட திட்டம்....!
Wednesday, 05 August 2020 - 14:18

கஜீ உற்பத்தியில் புதிய திருப்பமாக வெளிநாட்டு பயணிகளை ஈர்க்கும்... Read More

கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் முக்கிய அறிவிப்பு
Wednesday, 05 August 2020 - 7:21

கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் இன்றைய நடவடிக்கைகள் முன்கூட்டியே... Read More