விசேட மத வழிபாட்டு நடவடிக்கைகள்..!

Wednesday, 08 July 2020 - 17:48

%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%9F+%E0%AE%AE%E0%AE%A4+%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81+%E0%AE%A8%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D..%21
கடந்த 01 ஆம் திகதி முதல் மக்கள் வங்கி நிறுவப்பட்டு 59 வருடங்கள் பூர்த்தியாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய கடந்த சில் தினங்களுக்கு முன்னர் மக்கள் வங்கியின் தலைமை அலுவலகத்தில் பிரித் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.


கொழும்பு பங்கு சந்தை நடவடிக்கை
Wednesday, 05 August 2020 - 19:51

கொழும்பு பங்கு சந்தையின் பரிவருத்தனை நடவடிக்கை இன்று மதியம்... Read More

வெளிநாட்டு பயணிகளை ஈர்க்கும் விசேட திட்டம்....!
Wednesday, 05 August 2020 - 14:18

கஜீ உற்பத்தியில் புதிய திருப்பமாக வெளிநாட்டு பயணிகளை ஈர்க்கும்... Read More

கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் முக்கிய அறிவிப்பு
Wednesday, 05 August 2020 - 7:21

கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் இன்றைய நடவடிக்கைகள் முன்கூட்டியே... Read More