ஜூன் மாத்தத்தில் 6.7 பில்லியனாக உயர்வு - மத்திய வங்கி

Friday, 10 July 2020 - 8:22

+%E0%AE%9C%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+6.7+%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%95++%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%81+-+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF
உள்நாட்டிற்கான வெளிநாட்டு இருப்பு கடந்த ஜூன் மாதத்தில் உயர்வடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய வங்கி இதனை தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த மே மாதம் 6.49 பில்லியன் டொலராக பதிவான வெளிநாட்டு இருப்பு ஜூன் மாத்தத்தில் 6.7 பில்லியனாக உயர்வடைந்துள்ளது.


கொழும்பு பங்கு சந்தை நடவடிக்கை
Wednesday, 05 August 2020 - 19:51

கொழும்பு பங்கு சந்தையின் பரிவருத்தனை நடவடிக்கை இன்று மதியம்... Read More

வெளிநாட்டு பயணிகளை ஈர்க்கும் விசேட திட்டம்....!
Wednesday, 05 August 2020 - 14:18

கஜீ உற்பத்தியில் புதிய திருப்பமாக வெளிநாட்டு பயணிகளை ஈர்க்கும்... Read More

கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் முக்கிய அறிவிப்பு
Wednesday, 05 August 2020 - 7:21

கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் இன்றைய நடவடிக்கைகள் முன்கூட்டியே... Read More