ஜூலை மாதத்தில் பணவீக்கம் அதிகரிப்பு

Saturday, 01 August 2020 - 20:14

%E0%AE%9C%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81
இலங்கையின் ஆண்டு பணவீக்கம் ஜூலை மாதத்தில் சற்று அதிகரித்து 4.8 சதவீதமாக காணப்பட்டுள்ளது.

இது ஜூன் மாதத்தில் 4.7 சதவீதமாக இருந்தது.

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைக் குறியீடும் ஜூலை மாதத்தில் 8 சதவீதம் அதிகரித்து 135.4 ஆக உயர்ந்துள்ளதென தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபர திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

உணவு விலைக் குறியீடு ஜூன் மாதத்தில் 2.6 சதவீதம் அதிகரித்து 1.1 சதவீதம் உயர்ந்து 148 ஆக பதிவாகியுள்ளது.

உணவு அல்லாத பொருட்களின் விலை கடந்த மாதம் 1.1 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.


கொழும்பு பங்கு சந்தை நடவடிக்கை
Wednesday, 05 August 2020 - 19:51

கொழும்பு பங்கு சந்தையின் பரிவருத்தனை நடவடிக்கை இன்று மதியம்... Read More

வெளிநாட்டு பயணிகளை ஈர்க்கும் விசேட திட்டம்....!
Wednesday, 05 August 2020 - 14:18

கஜீ உற்பத்தியில் புதிய திருப்பமாக வெளிநாட்டு பயணிகளை ஈர்க்கும்... Read More

கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் முக்கிய அறிவிப்பு
Wednesday, 05 August 2020 - 7:21

கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் இன்றைய நடவடிக்கைகள் முன்கூட்டியே... Read More