நாணய மாற்றுவிகிதங்கள் தொடர்பான விபரங்கள்...!

Tuesday, 08 September 2020 - 21:11

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D...%21
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 182 ரூபா 44 சதம், விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 84 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 238 ரூபா 98 சதம். விற்பனை பெறுமதி 246 ரூபா 88 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 214 ரூபா 24 சதம் விற்பனை பெறுமதி 221 ரூபா 86 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 197 ரூபா 37 சதம். விற்பனை பெறுமதி 205 ரூபா 09 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 138 ரூபா 10 சதம் விற்பனை பெறுமதி 143 ரூபா 66 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 29 சதம். விற்பனை பெறுமதி 137 ரூபா 53 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 132 ரூபா 38 சதம். விற்பனை பெறுமதி 137 ரூபா 68 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 70 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 77 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 51 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 490 ரூபா 10 சதம், ஜோர்தான் தினார் 260 ரூபா 62 சதம், குவைட் தினார் 604 ரூபா, கட்டார் ரியால் 50 ரூபா 75 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 49 ரூபா 26 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 50 ரூபா 30 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.